Home >> Over onderwijsaanbieders

Wie zijn wij

Onderwijsaanbieders.nl is een betrouwbare en ervaren aanbieder van informatie over opleidingen. Onze focus ligt met name op informatieverschaffing in en over opleidingen, in de breedste zin des woords. Onderwijsaanbieders.nl is onderdeel van Onderwijsaanbieders Nederland.

Binnen Onderwijsaanbieders.nl staat de mens centraal, zowel de onderwijsaanbieder als de cliënt. Wij beseffen ons als geen ander dat tevreden mensen de basis vormen voor een prettige werk- en leefomgeving. Een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staan daarbij voorop binnen onze visie.

Visie en missie

Onze visie is om de onderwijsaanbieding slimmer en efficiënter te laten werken, hoe we dat willen bereiken en wat wij dus als onze missie beschouwen, is het op een zo compleet mogelijke manier, het bundelen van, en ter beschikking stellen van alle relevante onderwijsinformatie.

Een efficiënte manier van werken zal opleidingen de komende jaren betaalbaar moeten houden. Wij geloven dat techniek en informatieverschaffing, daarin ondersteunend en doorslaggevend kunnen zijn.

In-house ontwikkeling

De ontwikkeling van software is in eigen beheer en daardoor controleerbaar, beheersbaar en aan te sluiten bij de wensen en behoeften van alle betrokken partijen.

Geschiedenis

Onderwijsaanbieders Nederland bestaat sinds 2010 en sinds die tijd hebben we niet stilgestaan en is er continu ingespeeld op technologische ontwikkelingen. Hierdoor is sinds 2012 in ons platform, Onderwijsaanbieders.nl geïntegreerd. Onderwijsaanbieders.nl zal medio 2013 gelanceerd worden en bevindt zich momenteel in ontwikkelingsfase. Onderwijsaanbieders.nl moet op diverse onderdelen nog vervolmaakt en aangepast worden en uiteraard in Beta versie worden getest. Onderwijsaanbieders.nl werkt inmiddels samen met een groot aantal opleidingenorganisaties en opleidingenaanbieders, die zowel tekstueel als redactioneel ondersteunend hun bijdrage leveren.