Dyslexie is handel

Dyslexie is in Nederland een groeimarkt. Op middelbare scholen deed in 2009 gemiddeld 14 procent van de leerlingen eindexamen met een dyslexieverklaring. Op het vmbo was dat zelfs 19 procent. Zo'n verklaring kost weliswaar 800 tot 1500 euro, maar het voordeel is dat er een aangepast eindexamen wordt gedaan.

Met de behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen in de basisschoolleeftijd is nog meer geld gemoeid. Premiegeld om precies te zijn; sinds 2009 wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering. Wetenschappers hebben berekend dat de kinderen in kwestie 40 tot 60 behandelingen van een uur nodig hebben om hun lezen en spellen op het maximaal haalbare niveau te krijgen. Dat betekent dat er per kind in anderhalf jaar tijd zo'n 5000 tot 6000 euro wordt uitgegeven.