Meer kracht voor medezeggenschap op scholen

Medezeggenschapsraden op lagere en middelbare scholen krijgen meer mogelijkheden om een vuist te maken tegen falende schoolbestuurders. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

In een medezeggenschapsraad zitten leerlingen, ouders en leraren. Zij kunnen via die raad meepraten over het onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) moet nu de wet gaan aanscherpen, zodat de medezeggenschapsraad zich steviger kan opstellen.

Door het plan van SP, CDA, PvdA en D66 kunnen besluiten van een bestuur worden teruggedraaid. Dat kan het geval zijn als een besluit wordt genomen waarmee de medezeggenschapsraad had moeten instemmen. Verder moet de raad naar een geschillencommissie kunnen stappen als een besluit waarmee is ingestemd, niet wordt uitgevoerd. Ook kan een medezeggenschapsraad voortaan gebruik maken van rechtsbijstand.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk is het goed dat schoolbestuurders een volwaardige tegenmacht krijgen. ?Want het fiasco met Amarantis heeft laten zien dat bestuurders soms moeten worden bijgestuurd.? Scholenreus Amarantis ging in 2012 door wanbestuur ten onder.